Tác động của công nghệ lên thị trường bất động sản 4.0

Không thể phủ nhận vai trò và và những tác động to lớn của công nghệ hiện đại tới các mặt của đời sống, xã hội và kinh tế. Trong đó, thị trường bất động sản 4.0 được hưởng lợi tích cực, cho thấy sự phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây. Ảnh […]

Bất động sản 4.0: khi công nghệ hiện đại mở lối thị trường

Trong khi rất nhiều ngành hàng có dấu hiệu chững lại do sự bùng nổ và thay thế của công nghệ và mạng xã hội thì thị trường bất động sản 4.0 lại cho thấy sự thay đổi và thích ứng để phát triển mạnh mẽ. Cách mạng công nghiệp 4.0 đánh dấu sự đột […]